MAKANAN

Yang

MENYEHATKAN

 

 

 

Makanan kita yang mula-mula. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, la memberikan petunjuk yang pasti mengenai apa yang mereka harus makan. Kejadian 1:29 mengatakan: “Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji; itulah akan menjadi makananmu,”Makanan Adam yang terdiri dari buah-buahan, kacang-kacangan dan gandum telah disesuaikan dengan menyertakan seluruh tanaman setelah is diusir dari Taman Eden. Kejadian 3:18 “Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuhtumbuhan di padang akan menjadi makananmu.”

Seribu tahun kemudian, setelah air bah pada zaman Nuh, terjadi perusakan menyeluruh pada semua tanaman, yang menuntun Allah untuk mengizinkan hewan sebagai makanan. Allah mengatakan, “segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau.” Kejadian 9:3.

Izin khusus ini mengandung tiga syarat yang seringkali diabaikan :

Daging itu harus dikeringkan dari darah. (Kejadian 9::4)

Hanya hewan yang “halal” yang harus digunakan sebagai makanan (Kejadian 7.2; Imamat 11:1-28)

Jangan membunuh binatang kalau memang tidak perlu. (Kejadian 9.5).